Frysing av sæd

Sæduttaket foretas ved stimulering av hannhunden, fortrinnsvis med en høyløpsk tispe til stede. Ejakulasjonen kommer i tre fraksjoner, der den midterste er den som inneholder sædcellene og dermed er av interesse. Deretter undersøkes sæden og hvis den er av bra nok kvalitet til å fryses, fortynnes den til en konsentrasjon på 100 millioner sædceller/ml. Etterpå kjøles den ned til ca 4 grader, før den overføres til strå, som inneholder ca 0,5 ml hver. Hvor mange strå det blir fra ett sæduttak er avhengig av mengden sæd og konsentrasjonen på sæden. Stråene fryses deretter gradvis ned til -196 grader i flytende nitrogen og overføres til det permanente oppbevaringsstedet i spesielle nitrogenbeholdere. I denne temperaturen kan sæden oppbevares så lenge man ønsker.