DVM PhD Dipl of ECAR

Ragnar Thomassen

35 års erfaring med inseminering av hund med frossen sæd